Vroegboekreizen 2024 Boek nu

Baltimore is de grootste stad in de Amerikaanse staat Maryland en ligt aan de rivier de Patapsco en aan de Chesapeake Bay. Baltimore is een van de belangrijkste havensteden van de Verenigde Staten en mede daardoor ook een belangrijke industriestad!

Rijke verleden 

De plaats was gesticht als centrum voor tabak en graanverwerking en kreeg zijn naam in 1729 naar de Engelse edelman George Calvert Lord Baltimore, een beschermeling van de Engelse koning, die als een soort projectontwikkelaar naar de Nieuwe Wereld was gestuurd. Baltimore ontwikkelde zich al snel tot de grootste kolo­niale haven, wat ook scheepsbouwers en rederijen aantrok. Ook na de Amerikaanse Revolutie - zie het kopje 'een beetje geschiedenis' - ontwikkelde Baltimore zich voorspoedig en was er mede verantwoordelijk voor dat de Verenigde Staten een maritieme grootheid werd. Dat kwam o.a. doordat scheepswerven in Baltimore een nieuw type schip ontwikkelden, de Baltimore Clipper, een snelle tweemaster. Daarmee werd handelgedreven op Europa, het Caribisch gebied en Zuid-Amerika, waardoor Baltimore de tweede stad van de VS werd.

Vanaf het midden van de vorige eeuw ontwikkelde de stad zich met wisselend succes ups & downs. Vanwege disloyaliteit tijdens de Civil War werd de haven van Baltimore enige jaren gemeden en in 1904 legde een enorme brand het hele havengebied in as. Ook de Wall Street Crash van 1929 liet Baltimore niet ongemoeid. Maar vooral de economische 'boom' na de tweede wereldoorlog maakte Baltimore tot een van de belang­rijkste economische centra van de Verenigde Staten. De stedelijke verpaupering en de toe­name van het geweld hielden hier echter gelijke tred mee en een groot deel van de bevolking trok uit de stad weg. Pas vanaf 1980 is men begonnen met een grootscheepse stads­renovatie. Het resultaat wordt een van de meest opmerkelijke resultaten van stadsvernieu­wing in de Amerikaanse geschiedenis genoemd. Onder de beroemde architecten die voor het nieuwe stadscentrum tekenden, zaten Benjamin Latrobe, John Russell Pope, Mies van der Rohe en de Chinese Amerikaan 1.M.Pei.

Het centrum van al dat moois is de Inner Harbour, die in feite deel uitmaakt van de Patapsco River. Aan deze haven liggen veel toeristische trekpleisters. Je vindt er ook het Baltimore Visitor Center, met alle informatie over de beziens­waardigheden van deze stad. In juli vindt het Chincoteage Volunteer Firemen's Carnival plaats. Dan wor­den pony's op Assateague ('the Wild Pony Roundup'), het kanaal tus­sen de twee eilanden, bijeengedreven,  zodat ze naar Chincoteage zwemmen. Vervolgens wor­den ze naar Main Street in Chincoteague geleid, waar een 'veiling' ten behoeve van de brandweer plaatsvindt. Daarna zwemmen ze weer terug naar Assateague. Het festi­val trekt jaarlijks bezoekers uit de hele wereld.

Doets Reizen advies

Wij hebben op dit moment op onze website geen reizen die naar Baltimore gaan.

Neem contact met ons op voor meer reismogelijkheden of een volledig op maat gemaakte reis.

Logo Doets Reizen Amerika

Baltimore