Vroegboekreizen voor 2025 Meer info!

De Bellevue Mine, een kolenmijn, was van 1903 tot 1961 in gebruik. Hier voltrok zich een ramp: in 1910 vond een explosie plaats, waardoor giftige gassen vrijkwamen en 30 mijnwerkers de dood vonden. De mijn was erg productief, maar werd in de jaren ‘50 door het toenemende gebruik van olie en gas steeds minder rendabel.

Reizen in de buurt van Bellevue Mine

Logo Doets Reizen Canada

Bellevue Mine