Vroegboekreizen voor 2025 Meer info!
Overzicht

HBO Erkend Stagebedrijf: Doets Reizen

1 juni 2022 door Doets Reizen

HBO Stage bij Doets Reizen

Stichting ELBHO is te gast bij Doets Reizen uit Heerhugowaard. Een florerend reisbureau, gespecialiseerd in voornamelijk Amerika/Canada reizen met 18 bevlogen medewerkers onder leiding van Elske Doets. We spreken met Mathilde Reijngoud, personal assistant van Elske en tevens P&O Manager en met stagiair Dustin Daanen, vierdejaars student Tourism Management aan Hogeschool Inholland Haarlem.

Visie ten opzichte van stagiairs

Het eerste wat opvalt, is de open houding die Doets Reizen aanneemt. Zowel richting klanten als richting medewerkers en niet in de laatste plaats richting stagiairs. Doets Reizen begeleidt al sinds de oprichting in 1981 mbo’ers en is in 2019 uitgeroepen tot beste leerbedrijf van Noord-Holland in de sector Voedsel, groen en gastvrijheid. Nu loopt Dustin als eerste hbo-student stage bij Doets Reizen, sinds zij erkend zijn door Stichting ELBHO.

Mathilde: “Wij hebben een speciale visie op stagiairs. Als je hier stage loopt, ben je geen stagiair meer. Zodra je start, ben je een collega. Je krijgt een eigen werkplek, een eigen inlog, een eigen telefoonnummer en een eigen e-mailadres. Dat vergt wel wat administratieve handelingen, maar eigenlijk loop ik bijna dezelfde checklist langs als wanneer iemand nieuw in dienst komt. Dat zegt wel iets over hoe serieus wij studenten nemen.”

Bij Doets Reizen vinden ze het belangrijk dat studenten altijd echt meewerken in het bedrijf. Zaken onderzoeken vanaf je computer thuis zonder zelf in de organisatie aan het werk te zijn, is niet praktisch. Zo weet je niet voor wie je je onderzoeksresultaten opstelt en mis je de bedrijfsdynamiek, bijvoorbeeld door te luisteren naar collega’s. Commitment en feeling met het bedrijf vanuit de student zijn belangrijk voor Doets Reizen. Door dit samen te creëren, hopen zij ook dat studenten blijven na hun stageperiode als het klikt.

De sollicitatie

Dustin heeft vanuit school de opdracht om zelf naar een afstudeerplek te gaan zoeken met daarbij de eis dat het afstudeeronderzoek iets met het oogpunt op toerisme moet zijn. Zijn voorkeur gaat uit naar een touroperator die rondreizen aanbiedt (en geen camping in Frankrijk reizen) en qua reisafstand is hij best flexibel. Dit maakt het zoeken al een stuk meer afgebakend. In zijn e-mail naar Doets Reizen geeft hij al expliciet aan waar hij interesse in heeft: “Mijn interesses liggen voornamelijk binnen de gebieden ‘samenstellen van reisproducten’ en ‘marketing en communicatie.”

Vanuit school heeft hij ondersteuning gekregen bij het opstellen van curriculum vitae en motivatiebrief. Tijdens de sollicitatie is Dustin zoveel mogelijk zichzelf. Hij wil zich niet anders voordoen.

Inrichting stagebegeleiding

Elke stagiair krijgt een mentor toegewezen. Mathilde zelf begeleidt een mbo-studente Directiesecretaresse/Management Assistant en Dustin wordt begeleidt door Melvin, de Brand & Marketing Director. Dustin is vierdejaars afstudeerstudent. Een afstudeerder geeft zijn afstudeeronderzoek zelf vorm en zorgt ervoor dat deze in overeenstemming is met de opleiding en voor de start van de stageperiode wordt gecontroleerd door een stagebegeleider vanuit de hogeschool.


Mathilde: “Wij zijn niet van het hapklaar aanleveren van een onderzoeksopdracht. Uiteraard hebben wij een richting in ons hoofd die we op willen, maar de student zal zelf het idee aan ons moeten presenteren. Het hart en de interesse van de student moet ook bij de opdracht liggen. Niemand heeft iets aan een onderzoeksrapport dat in de prullenbak verdwijnt.” 

De begeleiding vanuit Doets Reizen ervaart Dustin als erg prettig. “Er is altijd ruimte om te overleggen over de opdrachten. En binnenkort mag ik mee met mijn stagebegeleider naar het bedrijf dat onze website beheert om met eigen ogen te zien hoe de aanpassingen die ik heb onderzocht en voorgesteld, worden vormgegeven. Ik krijg hierdoor echt het gevoel dat ik het ergens voor doe en dat mijn mening en mijn onderzoek wordt gewaardeerd.”

Tekst gaat verder na afbeelding:
Dustin Daanen - Doets Reizen

De afstudeeropdracht

Doets Reizen is, mede door de coronaperiode, gaan kijken naar het aanbod van hun reizen. De algehele conclusie ‘Reizen is milieuvervuilend’ is hierbij geen verrassing. Doets Reizen neemt het besluit haar klanten uitgebreider te informeren over de ecologische footprint die de reis achterlaat, schrapt de reizen waar dieren een hoofdrol spelen en verbreedt het reisaanbod naar bestemmingen dichter bij huis, zoals Scandinavië en IJsland.

Vooral de nieuwe generatie 20 tot 40-jarigen is zich erg bewust van de footprint bij het boeken van een reis. En onderzoek hiernaar door een student uit deze generatie sluit dan perfect aan. Voor deze doelgroep wordt de ommezwaai met name ook gemaakt.

De eerste werkdagen van de stage van Dustin staat in het teken van kennismaken met collega’s en de systemen. Maar al gauw krijgt hij opdrachten om dieper op stof in te gaan. Bijvoorbeeld door de SEO (Search Engine Optimalization) te verbeteren en vernieuwde teksten te schrijven voor de website. Dit zijn echt de meewerkopdrachten. Dustin: “Ik heb ook aangegeven dat ik teksten schrijven heel erg leuk vind en het is fijn dat ik daar in de eerste week mee aan de slag mag. Het voelt niet alsof ik dé stagiair ben of anders ben dan de rest.”

Het concrete onderzoek van Dustin richt zich op het toevoegen van een CO2 meter aan de aangeboden reizen. Dustin: “Hiermee kan de klant zien wat de impact qua CO2-uitstoot is van de reis en wat de klant daar zelf aan zou kunnen doen om dit te reduceren.” Dustin onderzoekt gericht waar de reductie vandaan kan komen per reis en welke voorbeelden de klant aanspreken om daadwerkelijk aan die reductie mee te werken.

Zelf ook stage lopen bij Doets Reizen? 

Bekijk hier de mogelijkheden. 


Gepubliceerd door Stichting ELBHO op 21 april 2022